Jag skall bli ingenjör när jag blir stor

Författare:

Suzanne Fossey

Illustratör:

Junissa Bianda